Strata Schemes Legislation Amendment (Strata Approvals) Act 1999 No 74