Strata Schemes (Leasehold Development) Amendment Act 1999 No 52